Maritiem Praktijkonderzoek

Vanwege de grote impact van corrosie op de zeevaartsector heeft "Antwerp Maritime Academy (HZS)" een aantal jaren geleden een onderzoeksgroep opgestart die het thema van corrosie en fouling behandelt. Om de relevantie van het onderzoek voor de sector te kunnen garanderen wordt bij het onderzoek steeds nauw samengewerkt met de maritieme sector. Denk aan rederijen, baggerbedrijven, de havens van Antwerpen en Oostende en verffabrikanten. Voor methodologische en technische aspecten is bovendien een academisch netwerk uitgebouwd. "Antwerp Maritime Academy (HZS)" zet zijn middelen en netwerk nu ook in voor CorrosieLABS.

Geert Potters
Projectleider Corrosie Lab "Antwerp Maritime Academy (HZS)": Opleidingen, trainingen en cursussen bij "Antwerp Maritime Academy (HZS)"

Dr Geert Potters

Werkwijze

Bij de meeste experimenten wordt gebruik gemaakt van realistische omstandigheden. Zo worden bij een standaardproef stalen coupons gedurende weken of maanden in een grid in zeewater gehangen, bijvoorbeeld in een haven, op verschillende diepten of na verschillende behandelingen. Voor het testen van coatings bestaat de aanpak uit twee delen: gecoate schijfsegmenten worden een tijd statisch opgehangen en een tijd aan een roterende schijf bevestigd. Steeds worden de verschillende vormen van fouling en de fysische schade aan de coating gemonitord.

Hiernaast is er ook draagbare apparatuur voor coatinganalyse beschikbaar en kunnen experimenten worden opgevolgd in het laboratorium. In een aquarium met gecontroleerde condities beschikt men over een potentiostaat voor elektrochemische analyses, een viscometer voor vloeistofanalyses en een zoutnevelkast voor versnelde veroudering van coatinglagen. De condities kunnen hier dus veel nauwkeuriger gecontroleerd worden. 

Demonstraties

Er zijn verschillende pilotopstellingen ingericht waar metalen plaatjes (al dan niet gecoat met een verflaag) kunnen worden blootgesteld aan verschillende mariene omgevingen:

  • Een platform in de haven van Oostende
    Voor corrosietests onder natuurlijke omstandighede, in echt zeewater, dus met relevante chemische (zout, pH, etc.) en biologische (bacteriën etc.) condities. De omstandigheden worden voortdurend opgevolgd via sensoren (temperatuur, zuurtegraad, saliniteit, zuurstof, etc.)
  • Een proefstation in Antwerpen
    Voor gecontroleerde aerobe corrosietesten.
  • Een proefstation in Oostende
    Voor de analyse van de corrosie van munitieshells uit de Eerste Wereldoorlog waar metalen begraven zitten in Noordzeesedimenten en met zoet water, brak water en zeewater omspoeld worden.

 

Bekijk demonstraties

Aan het werk

"Antwerp Maritime Academy (HZS)" verzorgt onderwijs op academisch niveau en doet onderzoek via doctoraatswerk en internationale projecten. Beiden zijn sterk met elkaar verweven: in alle proeven gaan studenten onder toezicht en begeleiding van academisch personeel aan het werk. Nieuwe inzichten worden vervolgens verwerkt in de cursussen van de hogeschool.

Zo gaat "Antwerp Maritime Academy (HZS)" ook aan de slag met de onderzoeken voor CorosieLABS. Wanneer de betrokken bedrijven daarom vragen, waarborgt "Antwerp Maritime Academy (HZS)" een vertrouwelijke behandeling van de gegevens. Dit doet men door de data te anonimiseren, scripties enkel als intern document te behandelen en door op voorhand goede afspraken te maken met het bedrijf. Rond het corrosiethema bestaat er bovendien een aparte opleidingsmodule voor de geïnteresseerde studenten en voor mensen uit het beroepsleven.

Video CorrosieLAB Antwerp Maritime Academy