Best practices

Filter results

Category
Type
Casus: Corrosie in de Noordzee op lange termijn

Case Casus: Corrosie in de Noordzee op lange termijn

Langs de Belgische Noordzeekust liggen ongeveer driehonderd scheepswrakken uit de Eerste en Tweede wereldoorlog. Ze zijn een belangrijke bron voor onderzoek naar de gemiddelde corrosiesnelheid in de Noordzee over een periode van meer dan 100 jaar. Het onderzoek had interessante bevindingen tot gevolg.

Maritiem
Geert Potters
Casus: Een kosten-batenanalyse rond corrosie in ballasttanks

Case Casus: Een kosten-batenanalyse rond corrosie in ballasttanks

Ballasttanks van schepen hebben een stalen wand die wordt beschermd met een combinatie van een epoxycoating en opofferingsanodes uit zink. Deze methode wordt al jaren zonder noemenswaardige wijzigingen toegepast. Het doel van deze economische studie is om deze methode te vergelijken met enkele mogelijke alternatieven.

Maritiem
Geert Potters