Industrieel Praktijkonderzoek

Technum, het opleidingscentrum van Scalda voor technisch onderwijs, doet in samenwerking met de andere projectpartners in CorrosieLABS praktijkonderzoek naar de oorzaken van verschillende relevante corrosiesituaties. Vervolgens worden methodieken en methodes ontwikkeld om corrosie te voorkomen c.q. behandelen. Scalda werkt samen met bedrijven vooral aan praktijkgericht onderzoek waarbij de omstandigheden uit het veld zo nauwkeurig mogelijk in het praktijklab worden nagebouwd en gesimuleerd. Studenten en docenten vanuit het MBO en HBO zetten de praktijkonderzoeken op en begeleiden deze.

Sebastiaan van der Vaart
Projectleider Corrosie Lab Scalda: Opleidingen, trainingen en cursussen bij Scalda

Sebastiaan van der Vaart

Werkwijze

Met de participerende bedrijven worden icoonprojecten gedefinieerd die model staan voor de corrosieproblemen die deze bedrijven in de praktijk tegenkomen. Op basis van een specifiek probleem wordt steeds een onderzoeksopdracht geformuleerd en onderzoek uitgevoerd. Aan de hand van de resultaten worden vervolgens in het lab ook preventieve maatregelen opgezet, getest en uitgevoerd. Op deze wijze kunnen corrosieproblemen vanuit de praktijk opgelost worden. 

Demonstraties

Naast de aanwezige infrastructuur van Technum zal een container omgebouwd worden tot testlocatie. In dit lab zullen de corrosietesten en -onderzoeken plaatsvinden. De container krijgt een flexibele indeling waardoor gedurende het project verschillende testopstellingen opgebouwd kunnen worden. De container wordt voorzien van sensoren en specifieke meetapparatuur en zal beschikken over mogelijkheden om verschillende klimatologsiche situaties na te bootsen. 

Bekijk demonstraties

Aan het werk

Momenteel worden de eerste testopstellingen in gereedheid gebracht. De eerste betreft een testopstelling rondom ‘CUI met snelle temperatuurvariatie’. Deze is medio 2021 gereed. Het doel is om in het najaar ook de testopstellingen rondom ‘CUI met focus op externe factoren’ en ‘Corrosie in koeltoeren’ operationeel te hebben. Aan een mbo-cursusboek over corrosie wordt bovendien hard gewerkt zodat corrosie een plek in het reguliere onderwijs zal krijgen.

Video CorrosieLAB Scalda