Industrieel Praktijkonderzoek

Technum, het opleidingscentrum van Scalda voor technisch onderwijs, doet in samenwerking met de andere projectpartners in CorrosieLABS praktijkonderzoek naar de oorzaken van verschillende relevante corrosiesituaties. Vervolgens worden methodieken en methodes ontwikkeld om corrosie te voorkomen c.q. behandelen. Scalda werkt samen met bedrijven vooral aan praktijkgericht onderzoek waarbij de omstandigheden uit het veld zo nauwkeurig mogelijk in het praktijklab worden nagebouwd en gesimuleerd. Studenten en docenten vanuit het MBO en HBO zetten de praktijkonderzoeken op en begeleiden deze.

Sebastiaan van der Vaart
Projectleider Corrosie Lab Scalda: Opleidingen, trainingen en cursussen bij Scalda

Sebastiaan van der Vaart

Scalda – Praktijk lab corrosie

Corrosie onder isolatie (CUI) is een immens probleem in onder meer de procesindustrie. Het slokt een groot deel van het onderhoudsbudget op. Reden te meer om zo snel mogelijk meer over dit probleem en de oplossingen daarvoor te weten te komen. Testen dus. Maar dat vergt tijd. Tenzij je een testopstelling kunt realiseren die de werkelijke praktijksituatie simuleert én versnelt. Dat is het precies wat het corrosie lab bij Scalda doet.

Het corrosielab bij opleidingsinstituut Scalda is de gulden middenweg tussen lab-tests en veldtesten. De eerste laten nog vaak vraagtekens open rondom de betrouwbaarheid van de resultaten, daar de tests niet in vergelijkbare opstellingen worden gedaan als die in de praktijk. De tweede optie, testen in het veld, is onderhevig aan allerlei (omgevings-)invloeden die je zelf niet in de hand hebt. Dat maakt snel en gericht testen lastig, net als het vergelijken van resultaten verkregen op verschillende momenten.

Realistisch scenario

Bij Scalda is een complete installatie nagebouwd met dezelfde pijpen en isolatiematerialen als in de praktijk. “In dit realistische scenario kunnen we de temperatuurcondities en het vocht- en zoutgehalte zeer nauwkeurig beïnvloeden”, legt Bas van der Vaart van Scalda uit. “Daardoor kunnen we bijvoorbeeld de invloed van een cyclisch temperatuurprofiel op corrosiesnelheid onderzoeken. En dat dus sneller en meer gecontroleerd dan wanneer je dat in veldtesten moet doen. Hierdoor hebben we geen jaren, maar maanden nodig om tot waardevolle resultaten te komen.”

Veelbelovende eerste resultaten

In de opstelling worden de diverse installatieonderdelen blootgesteld aan verschillende temperaturen, vochthoeveelheden en zoutgehaltes. Daardoor zijn de verschillen in corrosie onder isolatie duidelijk te meten. “De vraag die we hiermee proberen te beantwoorden, is uniek en de eerste resultaten zijn al veelbelovend. Onze samenwerkingspartner Sirris, die het onderzoek inhoudelijk aanstuurt, en aangesloten bedrijven uit de procesindustrie zijn zeer tevreden. Ook bezoekers, zoals andere onderzoeksinstellingen, zijn onder de indruk van ons corrosie lab.”

Eigen tests van bedrijven

Bedrijven kunnen bij het onderzoek in Scalda aansluiten om eigen tests in het corrosie lab te doen. “Zo zijn er nu enkele bedrijven die in onze opstelling CUI-sensoren testen, wat echt een revolutie kan betekenen op het vlak van CUI management. Via specifieke technieken probeert men het vochtgehalte in de isolatie continue op te meten door de tijd heen. Dankzij ons corrosie lab leren zij in versneld tempo steeds meer over hun sensoren, waardoor de werking ervan en de data die ze opleveren geoptimaliseerd kunnen worden.”

Samenwerking met wetenschap

Voor aanvragen van bedrijven verwijst Bas naar partners KicMPi en Sirris. “Bij hen zit de wetenschappelijke kennis. Zij beoordelen de onderzoeksvraag en geven aan of ons corrosie lab uitgerust is of kan worden om antwoorden op de vraag te genereren. Bij Scalda zorgen we vervolgens met onze studenten voor de bouw van de infrastructuur en het bedienen ervan. De instructies hiervoor krijgen we van de experts van Sirris. Zo profiteert iedereen van een zorgvuldig en leerzaam proces.”

Werkwijze

Met de participerende bedrijven worden icoonprojecten gedefinieerd die model staan voor de corrosieproblemen die deze bedrijven in de praktijk tegenkomen. Op basis van een specifiek probleem wordt steeds een onderzoeksopdracht geformuleerd en onderzoek uitgevoerd. Aan de hand van de resultaten worden vervolgens in het lab ook preventieve maatregelen opgezet, getest en uitgevoerd. Op deze wijze kunnen corrosieproblemen vanuit de praktijk opgelost worden. 

Demonstraties

Bekijk demonstraties

Video CorrosieLAB Scalda