De labs

Schade door corrosie is de oorzaak van een lagere beschikbaarheid van installaties en hogere veiligheids- en milieurisico’s. Om deze corrosieproblematiek het hoofd te bieden, is in onze grensregio meer innovatie en samenwerking nodig. Het project Praktijklab Corrosie & Isolatie zorgt daarvoor. Het project heeft tot doel het ontwikkelen en beschikbaar maken van fysieke testinfrastructuur waarmee onderzoek en ontwikkeling kan plaatsvinden rond de preventie, detectie en reparatie van corrosie. Zo zijn de CorrosieLABS ontstaan.

Locaties Corrosielabs

  • Een praktijkruimte bij Scalda waar verschillende testopstelling worden ontwikkeld die een industriële omgeving kunnen simuleren voor het uitvoeren van corrosietesten die zo representatief mogelijk zijn voor de reële condities van blootstelling.
  • Een drijvend ponton van de Hogere Zeevaartschool in de haven van Oostende voor testen naar maritieme corrosie.
  • Een laboruimte bij Sirris waar testen onder een strikt gecontroleerde omgeving kunnen worden uitgevoerd.
  • Een mobiele unit in beheer van Sirris met de nodige apparatuur voor monitoring en inspectie van corrosie.


Kic|MPi

Het Kennis- en innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie (KIC|MPI) coördineert de CorrosieLABS. Use cases waar de CorrosieLABS mee aan de slag gaan, omvatten corrosie onder isolatie (CUI) en corrosie van stalen infrastructuur, maritieme constructies, process equipment, etc. 

Missie

Met het gezamenlijke initiatief CorrosieLABS willen asset owners, maintenancebedrijven en kennisinstellingen in de Vlaams-Nederlandse grensregio oplossingen vinden voor corrosieproblemen en daarmee de industrie betrouwbaarder, veiliger en duurzamer maken.

Visie

Corrosie is een van de belangrijkste degradatieprocessen van procesindustrie en maritieme infrastructuur en daarmee veroorzaker van storingen, stilstand, onveiligheid en milieuschade. CorrosieLABS brengt probleemeigenaren en -oplossers uit de Vlaams-Nederlandse grensregio bijeen en faciliteert praktijkonderzoek naar innovaties op het gebied van preventie, detectie en reparatie van corrosieschade. Door hierin samen op te trekken, kunnen we betere stappen zetten in een kortere tijd en met een maximaal rendement in economisch, veiligheids- en milieu-opzicht.  

 

Onze labs

Corrosielabs is een samenwerking tussen 3 locaties, waarbij Scalda gericht is op industrieel praktijkonderzoek, de Hogere Zeevaartschool op maritiem praktijkonderzoek, en Sirris op laboratoriumtesten.

 

Gebouw Scalda

Industrieel Praktijkonderzoek

Technum, het opleidingscentrum van Scalda voor technisch onderwijs, voert binnen CorrosieLABS praktijkonderzoek uit naar de oorzaken en preventiemogelijkheden van verschillende relevante corrosiesituaties. 

Maritiem Praktijkonderzoek

Vanwege de grote impact van corrosie op de zeevaartsector speelt de Hogere Zeevaartschool een actieve rol in CorrosieLABS. Samen met studenten en een groot bedrijfs- en academisch netwerk voert men praktijk- en laboratoriumtests uit.

Testlab Gent Sirris

Laboratorium testen

Kenniscentrum Sirris voert laboratoriumtests voor CorrosieLABS uit. De tests zijn een enerzijds een aanvulling op de praktijkonderzoeken en anderzijds een manier om de resultaten daarvan te ondersteunen en/of valideren.

Video CorrosieLABS

Benieuwd wat we allemaal doen bij onze CorrosieLABS?

Kijk dan nu onze video over de CorrosieLABS.