Laboratorium testen

Sirris, een Belgisch kenniscentrum van en voor de technologische industrie, voert laboratoriumtests voor CorrosieLABS uit. Met deze laboratoriumtests streven we twee doelen na.

 1. Bedrijven ondersteunen
  De labs ondersteunen bedrijven door vragen te beantwoorden die niet of moeilijk via het praktijkonderzoek aangepakt kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan versnelde verouderingstesten in een zeer gecontroleerde omgeving, met een versnellingsfactor die niet haalbaar is in praktijkonderzoek. Met labotesten wordt binnen een kortere tijdspanne veel waardevolle informatie verzameld.
   
 2. Resultaten onderzoeken/ondersteunen/valideren
  Labotesten worden eveneens aangewend om de resultaten van het praktijkonderzoek nader te onderzoeken, te ondersteunen en/of te valideren. Met name het leggen van een link tussen testen op maat (Praktijkonderzoek) en beschikbare standaarden en literatuur (vaak labo testen) is van cruciaal belang.
Projectleider Corrosie Lab Sirris: Opleidingen, trainingen en cursussen bij Sirris

Jeroen Tacq

Werkwijze

Sirris realiseert voor CorrosieLABS een toegepast wetenschappelijke testlocatie ter ondersteuning en aanvulling van het praktijkonderzoek. Dit is belangrijk voor het interpreteren en versneld testen van heel wat corrosie-, en coatingdegradatieproblemen en bijbehorende oplossingen. Op basis van de vraag vanuit het praktijkonderzoek beslist Sirris in samenspraak met de betrokkenen wat de beste teststrategie is: 

 • Extra test
  Welke (versnelde) test is geschikt?
 • Definiëren van proefmonsters
  Volgens een bepaalde standaard versus zo realistisch mogelijk
 • Interpretatie van de resultaten
  Waar mogelijk de link leggen naar resultaten uit het praktijkonderzoek


Na afronding van de testen, worden de resultaten besproken en hoe deze gebruikt kunnen worden bij een verdere optimalisatie van de processen, producten of infrastructuur.

Demonstraties

Sirris kent verschillende gestandaardiseerde testen die uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast kunnen ook labotesten op maat worden uitgewerkt. Dit laatste kan nodig zijn wanneer gestandaardiseerde testcondities te ver afwijken van de werkelijke omstandigheden in de praktijk.

Bekijk demonstraties

Video CorrosieLAB Sirris