Laboratorium testen

Sirris, een Belgisch kenniscentrum van en voor de technologische industrie, voert laboratoriumtests voor CorrosieLABS uit. Met deze laboratoriumtests streven we twee doelen na.

 1. Bedrijven ondersteunen
  De labs ondersteunen bedrijven door vragen te beantwoorden die niet of moeilijk via het praktijkonderzoek aangepakt kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan versnelde verouderingstesten in een zeer gecontroleerde omgeving, met een versnellingsfactor die niet haalbaar is in praktijkonderzoek. Met labotesten wordt binnen een kortere tijdspanne veel waardevolle informatie verzameld.
   
 2. Resultaten onderzoeken/ondersteunen/valideren
  Labotesten worden eveneens aangewend om de resultaten van het praktijkonderzoek nader te onderzoeken, te ondersteunen en/of te valideren. Met name het leggen van een link tussen testen op maat (Praktijkonderzoek) en beschikbare standaarden en literatuur (vaak labo testen) is van cruciaal belang.
Projectleider Corrosie Lab Sirris: Opleidingen, trainingen en cursussen bij Sirris

Jeroen Tacq

Sirris – Smart coating lab

We willen het liefst zo snel mogelijk een zo helder mogelijk inzicht in corrosie onder isolatie (CUI) en de preventie ervan, met name door innovatieve coatings. Versnelde testen bieden inzicht. Maar hoe realistisch en betrouwbaar zijn versnelde testen voor CUI eigenlijk als bij sommige er niet eens isolatiemateriaal aan te pas komt? Op deze terechte twijfel wil Sirris een antwoord bieden.

Sirris heeft binnen CorrosieLABS een opstelling ontwikkeld waarin versnelde CUI-tests gedaan worden in een realistische situatie. “Veel versnelde labotesten worden doorgaans door testcentra uitgevoerd volgens de geldende richtlijnen en daar komt niet altijd isolatiemateriaal aan te pas”, legt Jeroen Tacq, Projectleider Corrosie Lab Sirris, uit. “Het is dan voor bedrijven heel lastig om erop te vertrouwen dat deze tests ook uitkomsten bieden waar je in de praktijk van op aan kunt. Daar bieden wij nu een oplossing voor.”

Versneld én realistisch

Die oplossing is tweeledig. “Het begint met de opstelling in ons corrosie lab. Het gaat om een vernieuwde versnelde test voor CUI coatings waarin we een realistisch scenario nabootsen. De opstelling bestaat uit pijpleidingen waar we testplaatjes op aanbrengen met de verschillende te testen coatings. Daaromheen zit isolatie en vervolgens een aluminium bekleding zoals je die ook in de praktijk ziet. Door de pijpleiding van binnenuit te verwarmen en van buitenaf, door gaatjes in de bekleding, gecontroleerd vocht en andere invloeden toe te voegen, kunnen we versnelde tests uitvoeren in een realistische situatie.”

Voor wie

In dit corrosie lab kan de welbekende neutrale zoutneveltest gedaan worden, maar ook UV-testen, vochtigheidstesten en klimaattesten. “Waar we voorheen vooral tests voor de maakindustrie deden, kunnen we met deze vernieuwde CUI testopstelling ook veel betekenen voor de procesindustrie, olie- en gasbedrijven en de offshore sector.”

Combinatie van de corrosie labs

Dan het tweede onderdeel van de oplossing: de link die het corrosie lab van Sirris legt met de andere twee corrosie labs. “Waar wij versnelde tests in het lab uitvoeren, voeren ze bij Antwerp Maritime Academy tests uit in echte praktijksituaties. En bij Scalda is een corrosie lab gerealiseerd die als tussenstap fungeert. Zo kunnen we corrosie en coatings in tal van situaties testen en de resultaten vergelijken.”

Van data naar doorontwikkeling

De data van al deze tests wordt door Sirris geanalyseerd. “Corrosie laat zich doorgaans lastig meten, maar door al deze data te objectiveren, leren we veel bij over corrosie, coatings en onze eigen versnelde testen. Speficiek voor coatings wordt samengewerkt met C-Cube om met een field-inspection tool coating barrière eigenschappen objectief op te meten. Door dezelfde meting toe te passen bij versnelde en praktijktesten, kunnen we de betrouwbaarheid van versnelde tests bepalen, erop bijsturen en onze tests steeds verder ontwikkelen. Daarmee kunnen we in de toekomst bedrijven veel sneller uitkomsten en oplossingen bieden voor hun corrosievraagstukken. Dat is op wereldwijde schaal echt uniek.”

Van test naar innovatie

Het belangrijkste doel van Sirris met het corrosie lab is dan ook niet sec tests uitvoeren. “We gaan een stap verder, van interpretatie naar innovatie. We helpen bedrijven bijv. via Joint Industrie Projecten bij het ontwikkelen van innovaties, zoals nieuwe coatings en CUI-sensoren. Door onze tests en analyses geven we inzicht in wat de data uit de sensoren precies vertelt. Zo zetten we samen stappen voorwaarts in CUI.”

Werkwijze

Sirris realiseert voor CorrosieLABS een toegepast wetenschappelijke testlocatie ter ondersteuning en aanvulling van het praktijkonderzoek. Dit is belangrijk voor het interpreteren en versneld testen van heel wat corrosie-, en coatingdegradatieproblemen en bijbehorende oplossingen. Op basis van de vraag vanuit het praktijkonderzoek beslist Sirris in samenspraak met de betrokkenen wat de beste teststrategie is: 

 • Extra test
  Welke (versnelde) test is geschikt?
 • Definiëren van proefmonsters
  Volgens een bepaalde standaard versus zo realistisch mogelijk
 • Interpretatie van de resultaten
  Waar mogelijk de link leggen naar resultaten uit het praktijkonderzoek


Na afronding van de testen, worden de resultaten besproken en hoe deze gebruikt kunnen worden bij een verdere optimalisatie van de processen, producten of infrastructuur.

Demonstraties

Sirris kent verschillende gestandaardiseerde testen die uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast kunnen ook labotesten op maat worden uitgewerkt. Dit laatste kan nodig zijn wanneer gestandaardiseerde testcondities te ver afwijken van de werkelijke omstandigheden in de praktijk.

Bekijk demonstraties

Video CorrosieLAB Sirris