Corrosie

Corrosie, de aantasting van metaaloppervlakken door chemische reacties. Het vormt een immens groot probleem in de industrie en maritieme sector. Corrosie is een van de belangrijkste degradatieprocessen van installaties en infrastructuur en is daarmee de oorzaak van storingen, stilstand, onveiligheid en milieuschade. De kosten voor inspectie, reparatie en vervanging zijn enorm, net als de veiligheids- en milieurisico’s.

Corrosie komt in allerlei typen, vormen en situaties voor. Van de aantasting van scheepsrompen en ballasttanks door zeewater tot corrosie onder isolatie (COI/CUI) bij industriële installaties. Zuurstof, water, zoutconcentraties, pH-waarde, bacteriën, temperatuur… enorm veel aspecten spelen een rol. Hieronder vindt u er meer informatie over.

Specifieke vraag?