Hét platform voor corrosie praktijkonderzoek

In de grensregio Vlaanderen-Nederland bevindt zich een van de grootste concentraties aan procesindustrie én maritieme infrastructuur ter wereld. Corrosie is een van de belangrijkste degradatieprocessen van deze installaties en infrastructuur en is daarmee de oorzaak van storingen, stilstand, onveiligheid en milieuschade. Innovatie op het gebied van preventie, detectie en reparatie van corrosie is daarom hard nodig. CorrosieLABS biedt de industrie alle kennis, ervaring en faciliteiten om innovaties te onderzoeken en demonstreren. Daarmee heeft het een sleutelrol in het naar de markt brengen van deze innovaties.

Meer over de labs

Onderzoeken doen we niet alleen

CorrosieLABS is een uniek samenwerkingsverband tussen onderwijs- en kennisinstellingen en de industrie. Spil in het ontstaan en de uitvoering van CorrosieLABS is het Kennis- en Innovatiecentrum voor Maintenance in de Procesindustrie (KicMPi). KicMPi verenigt de procesindustrie, onderhoudsdienstverleners en aanbieders van relevante producten en technologie. Denk in het geval van corrosie aan coatings, isolatiesystemen en sensortechnologie. 

De onderzoeks- en demonstratiefaciliteiten zijn ingericht bij Scalda (Vlissingen) en de "Antwerp Maritime Academy (HZS)". Gezamenlijk bieden ze de faciliteiten voor praktisch onderzoek gericht op de procesindustrie en maritieme infrastructuur. Aanvullend hierop biedt Sirris (Gent) een hoogstaand onderzoekslaboratorium.   

In het samenwerkingsverband zijn ook Zeeland Refinery, North Sea PortKAEFER en C-Cube International actief. Deze organisaties vertegenwoordigen de ‘probleemeigenaren’ en de ‘probleemoplossers’.

CorrosieLABS is het resultaat van het project Praktijklab Corrosie & Isolatie, dat mede mogelijk is gemaakt door de subsidie van Interreg Vlaanderen-Nederland, een Europees fonds voor regionale ontwikkeling.

Onze labs

Corrosielabs is een samenwerking tussen 3 locaties, waarbij Scalda gericht is op industrieel praktijkonderzoek, de Hogere Zeevaartschool op maritiem praktijkonderzoek, en Sirris op laboratoriumtesten.

 

Gebouw Scalda

Industrieel Praktijkonderzoek

Technum, het opleidingscentrum van Scalda voor technisch onderwijs, voert binnen CorrosieLABS praktijkonderzoek uit naar de oorzaken en preventiemogelijkheden van verschillende relevante corrosiesituaties. 

Maritiem Praktijkonderzoek

Vanwege de grote impact van corrosie op de zeevaartsector speelt de Hogere Zeevaartschool een actieve rol in CorrosieLABS. Samen met studenten en een groot bedrijfs- en academisch netwerk voert men praktijk- en laboratoriumtests uit.

Testlab Gent Sirris

Laboratorium testen

Kenniscentrum Sirris voert laboratoriumtests voor CorrosieLABS uit. De tests zijn een enerzijds een aanvulling op de praktijkonderzoeken en anderzijds een manier om de resultaten daarvan te ondersteunen en/of valideren.