Casus: Een kosten-batenanalyse rond corrosie in ballasttanks

Case
Maritiem

Ballasttanks van schepen hebben een stalen wand die wordt beschermd met een combinatie van een epoxycoating en opofferingsanodes uit zink. Deze methode wordt al jaren zonder noemenswaardige wijzigingen toegepast. Het doel van deze economische studie is om deze methode te vergelijken met enkele mogelijke alternatieven.

De overwogen alternatieven 

(1) een toename van de structurele dikte van de scheepswand, waardoor de noodzaak om gecorrodeerde delen te vervangen, wegvalt (ten nadele van het laadvermogen van het schip);
(2) toepassing van de nieuwe en duurzamere TSCF25-coating;
(3) het gebruik van corrosiebestendig staal in de scheepsbouw;
(4) een standaard PSPC15-coating gecombineerd met levenslange aluminium opofferingsanodes.

Conclusie

Om deze alternatieve opties te evalueren, gebruikten we een kostenmodel en sensitiviteitsanalyse. Conclusie: het gebruik van een duurzamere coating en het levenslange gebruik van aluminium anodes kunnen het management van corrosie in ballasttanks significant verbeteren. Corrosiebestendig staal wordt pas aantrekkelijk als alternatief wanneer de prijs van dit staal concurrerend wordt met de huidige gebruikte materialen.

Zie ook: Study on alternative approaches to corrosion protection of ballast tanks using an economic model