Corrosie blijft één van de belangrijkste degradatieprocessen van installaties en infrastructuur, en is hiermee de oorzaak van storingen, stilstand, onveiligheid en milieuschade. Innovatie op het gebied van preventie, detectie en reparatie van corrosie is daarom hard nodig. Maak kennis met de state of the art in testen om corrosie op te sporen!

Sirris heeft heel wat in huis als het gaat om corrosiedetectie en -preventie. Zo maken we deel uit van het platform voor corrosieonderzoek CorrosieLABS, een unieke samenwerking tussen onderzoeksinstellingen en de industrie, gericht op praktijkgericht onderzoek en demonstratie van oplossingen in het kader van corrosiepreventie.

Sirris beschikt over meerdere materiaalkundigen en corrosie-experts, die u bijstaan in het oplossen van uw corrosieproblematiek. Laboratoriumtesten zoals (cyclische) zoutneveltesten, condensatieproeven of onderdompelingstesten in combinatie met schade-analyse worden veelvuldig uitgevoerd als kwalificatieproeven of als onderdeel van corrosiestudies.

Onze gecombineerde infrastructuur stelt ons tevens in staat om via materiaalonderzoek en schade-analyse de oorzaak van corrosie in kaart te brengen en een objectief advies te formuleren rond productontwerp, materialen en oppervlaktebehandelingen om corrosie in de toekomst te kunnen vermijden.

Zin om de mogelijkheden voor uw bedrijf of case zelf te ontdekken? Kom naar onze Open Lab Day rond het thema corrosie! Inschrijven kan rechtstreeks via deze link.

Wat mag u verwachten? Naast presentaties over corrosieonderzoek en de uitdagingen die we hierin ondervinden, bieden we u de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan onze labo-infrastructuur en zullen onze experts u inlichten over de lopende projecten binnen Sirris. Eveneens verwelkomen we aanbieders van innovatieve testinfrastructuur en inspectietechnieken die via een table-top-expo hun methodieken aan u zullen voorstellen.

Deze combinatie van een technische dag en open-lab-dag wordt georganiseerd door Sirris in het kader van het Interreg-project Praktijklab Corrosie & Isolatie.

Bron: Sirris

Meer blogs

CorrosieLABS in de kijker op Asset Performance 4.0

Asset Performance 4.0 is een hybride conferentie en beurs rond digitalisering en nieuwe technologieën in onderhoud, asset management en operations. Op 28 oktober stellen Sirris en Kic|MPi er het Interreg-project CorrosieLABS voor.

Corrosie onder Isolatie – Testen van sensoren en coatings in een gesimuleerde industriële omgeving

Corrosie onder Isolatie (COI) is één van de meest voorkomende en moeilijkst te beheersen vormen van corrosie in de proces en chemische industrie, met bijhorende kosten en veiligheidsrisico’s. Om onderzoek naar een betere beheersing van COI te ondersteunen heeft Sirris in het kader van CorrosieLABS een gesimuleerde industriële omgeving ontwikkeld waarin innovaties zoals sensoren en nieuwe coatings getest en verder geoptimaliseerd kunnen worden. Krijg een inkijk in de mogelijkheden en toekomstplannen om COI beter te beheersen.

CorrosieLABS - Corrosiemonitoring

Corrosie van stalen constructies brengt hoge inspectiekosten met zich mee. Dit is zeker het geval wanneer het gaat om 'onbemande' constructies, waarvoor men specifiek voor de inspectie ter plaatse moet gaan, of voor moeilijk te inspecteren problemen zoals corrosie onder isolatie (COI/CUI). Technologie die een continue monitoring van corrosie mogelijk maakt, kan een belangrijke rol spelen in het optimaliseren van asset management. Tijdens een webinar op 8 juli geven Sirris en C-Cube een inleiding tot corrosiemonitoring.