CorrosieLABS - Corrosiemonitoring

Interreg

Corrosie van stalen constructies brengt hoge inspectiekosten met zich mee. Dit is zeker het geval wanneer het gaat om 'onbemande' constructies, waarvoor men specifiek voor de inspectie ter plaatse moet gaan, of voor moeilijk te inspecteren problemen zoals corrosie onder isolatie (COI/CUI). Technologie die een continue monitoring van corrosie mogelijk maakt, kan een belangrijke rol spelen in het optimaliseren van asset management. Tijdens een webinar op 8 juli geven Sirris en C-Cube een inleiding tot corrosiemonitoring.

Iedereen kent corrosie en heeft corrosie al gezien op voertuigen, bruggen of je eigen tuingereedschap. Hoewel deze zichtbare corrosie op termijn nefast is voor het goed functioneren van voorgaande voorbeelden, is ze goed op te volgen en kan men ingrijpen wanneer dit nodig geacht wordt. Er zijn echter ook veel voorbeelden waar men niet dagelijks een oogje in het zeil kan houden. Denk bijvoorbeeld aan offshore constructies, kilometers pijpleiding (al dan niet geïsoleerd), autonome voertuigen, rioleringen of haveninfrastructuur.

Periodieke inspecties vs. continue corrosiemonitoring

Periodieke inspecties zijn tijdrovend en duur. Bovendien heeft men geen informatie over de periode tussen inspecties en kan interpretatie van de evolutie in inspectieresultaten moeilijk zijn indien inspecties worden uitgevoerd door verschillende personen, met een ander toestel, niet op exact dezelfde plaats of onder andere omgevingsomstandigheden. Dankzij ontwikkelingen op het vlak van sensortechnologie, mobiele netwerken en de huidige mogelijkheden voor dataverwerking, kunnen inspecties geoptimaliseerd worden door het inzetten van continue corrosiemonitoring. Daarenboven beschikt men over een continue stroom van data, wat zorgt voor meer zekerheid en het reduceren van risico's.

Onderzoek en ontwikkeling

Sirris volgt de ontwikkelingen rond corrosiemonitoring op de voet, en zet zelf ook in op innovatie aan de hand van verschillende onderzoeksprojecten zoals het SOCORRO-project, het MAXWind-project en het Ocean Power Innovation Network (OPIN). Binnen OPIN wordt de laatste hand gelegd aan een rapport over corrosiemonitoring met een focus op offshore constructies (contacteer ons indien u dit rapport wenst te ontvangen). Binnen CorrosieLABS willen we deze kennis vertalen naar onshore applicaties en aanvullen met inzichten rond bijvoorbeeld het monitoren van corrosie onder isolatie (COI).

In het CorrosieLABS-project wordt nauw samengewerkt met de industrie, waaronder een aantal bedrijven die monitoringoplossingen ontwikkelen. CorrosieLABS biedt een infrastructuur aan, waar in een gesimuleerde industriële omgeving testen uitgevoerd kunnen worden. Deze testen worden in overleg met onze industriële partners ontwikkeld en beoordeeld.

Samen met één van de bedrijven die corrosiemonitoringsoplossingen ontwikkelen, C-Cube, zal Sirris op 8 juli een webinar organiseren rond het topic van corrosiemonitoring. Deelname is gratis, maar registratie is verplicht.

Interesse in dit webinar? Meer info is te vinden op de website van Kic|MPI.

Het project 'Praktijklab Corrosie & Isolatie' is gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Bron: Sirris

Meer blogs

CorrosieLABS in de kijker op Asset Performance 4.0

Asset Performance 4.0 is een hybride conferentie en beurs rond digitalisering en nieuwe technologieën in onderhoud, asset management en operations. Op 28 oktober stellen Sirris en Kic|MPi er het Interreg-project CorrosieLABS voor.

PER SECONDE ROEST 5 TON STAAL WEG

Corrosie weegt daardoor zwaar door op de wereldeconomie – zwaarder dan we op het eerste gezicht zouden denken. De IMPACT-studie van NACE (“National Association of Corrosion Engineers”, USA) rekende in 2016 voor dat wereldwijd 3,8% van ons bruto binnenlands product opgaat aan het voorkomen of herstellen van corrosie - meer dan 500 miljard EUR voor de Europese Unie alleen!

CorrosieLABS - Praktijktesten buiten de fabriek

Asset owners proberen nieuwe coating-, isolatie- of sensortechnieken het liefst niet voor het eerst in de eigen fabriek uit.
Door Corrosielabs ontwikkelde testopstellingen bieden de mogelijkheid innovatieve technologieën daar te testen voordat deze in de praktijk kunnen worden toegepast.