CorrosieLABS - Corrosie onder Isolatie (COI)

Interreg

Corrosie is een steeds terugkerend probleem, waarmee veel industrieën geconfronteerd worden. Indien corrosie niet op een goede manier aangepakt wordt, kunnen de kosten hoog oplopen. Dit is zeker het geval bij corrosie onder isolatie, een 'sluipmoordenaar' die vaak lang ongemerkt blijft, tot het te laat is. Omdat voorkomen beter dan genezen is, organiseren we op 29 juni, onder het motto dat we veel van elkaar kunnen leren, een webinar. Hierin zal KAEFER zijn kennis en ervaring rond corrosie én corrosie onder isolatie (COI) komen delen.

Het webinar wordt georganiseerd in het kader van het CorrosieLABS-project, een project waarin Sirris samenwerkt met Kic|MPI, Scalda, de Hogere Zeevaartschool en de regionale industrie. Dit lab biedt een infrastructuur om praktijkgericht onderzoek te verrichten naar corrosieverschijnselen, en innovaties op het gebied van preventie, detectie en reparatie van corrosie te ontwikkelen, testen en demonstreren.

Testen in gesimuleerde industriële omgeving

Sirris neemt binnen CorrosieLABS de rol op van corrosie-expert. Specifieke praktijkgerichte testinfrastructuur wordt door Sirris ontwikkeld in samenwerking met Scalda en de industriële partners. Specifiek met het oog op corrosie onder isolatie worden op dit moment twee testopstellingen ontwikkeld waar het fenomeen COI in een gesimuleerde industriële omgeving kan worden onderzocht, en waar innovaties op het vlak van preventie, monitoring en reparaties gevalideerd en verder ontwikkeld kunnen worden.

Tijdens dit webinar, dat plaatsvindt op 29 juni (14:00-15:00) zal KAEFER, specialist op het gebied van multidisciplinaire onderhouds- en projectoplossingen in de industrie, zijn kennis in en ervaring met corrosie en corrosie onder isolatie delen. Dr. Clare Watt is als Principal CUI/RBI integrity Engineer werkzaam bij KAEFER en zal ingaan op de achtergronden van en innovaties in corrosie onder isolatie. Ben Lodde zal vervolgens de rol van KAEFER toelichten in het CorrosieLABS-project.

Deelname aan het webinar is gratis, registreren kan hier.

Het project ‘Praktijklab Corrosie & Isolatie’ is gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Bron: Sirris

Meer blogs

Open Lab Day, op 7 september aanstaande bij Sirris, toont mogelijkheden in corrosietesten en corrosiedetectie

Corrosie blijft één van de belangrijkste degradatieprocessen van installaties en infrastructuur, en is hiermee de oorzaak van storingen, stilstand, onveiligheid en milieuschade. Innovatie op het gebied van preventie, detectie en reparatie van corrosie is daarom hard nodig. Maak kennis met de state of the art in testen om corrosie op te sporen!

CorrosieLABS in de kijker op Asset Performance 4.0

Asset Performance 4.0 is een hybride conferentie en beurs rond digitalisering en nieuwe technologieën in onderhoud, asset management en operations. Op 28 oktober stellen Sirris en Kic|MPi er het Interreg-project CorrosieLABS voor.

CorrosieLABS - Corrosiemonitoring

Corrosie van stalen constructies brengt hoge inspectiekosten met zich mee. Dit is zeker het geval wanneer het gaat om 'onbemande' constructies, waarvoor men specifiek voor de inspectie ter plaatse moet gaan, of voor moeilijk te inspecteren problemen zoals corrosie onder isolatie (COI/CUI). Technologie die een continue monitoring van corrosie mogelijk maakt, kan een belangrijke rol spelen in het optimaliseren van asset management. Tijdens een webinar op 8 juli geven Sirris en C-Cube een inleiding tot corrosiemonitoring.